Cena

Minimální částka činí 3.500 Kč -> 5 hod. + dopravné dle dohody. Jinak každá další započatá hodina 400 Kč.