Cena

Minimální částka činí 3.200 Kč -> 5 hod. hraní + dopravné dle dohody. Jinak každá další započatá hodina 400 Kč.