Cena

Cenové podmínky:

Minimální částka činí 2700 Kč, což obsahuje 5 hod. hraní včetně přípravy a úklidu aparatury. Dopravné dle dohody podle vzdálenosti.

Jinak každá další započatá hodina 390 Kč.