Minimální částka činí 3.000 Kč -> 5 hod. hraní + dopravné dle dohody. Jinak každá další započatá hodina 390 Kč.